พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เกิดจากความต้องการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม และสิ่งของเครื่องใช้ของผู้คนในอดีตในชุมชนนี้ของผู้ใหญ่บ้านรัศมินทร์ นิติธรรม สร้างขึ้นโดยใช้เงินส่วนตัวเพียงอย่างเดียว โดยสิ่งของที่นำมาจัดแสดงมีทั้งของสะสม ของที่ได้รับบริจาค และของที่ซื้อมาเอง โดยเป็นความร่วมมือของชาวบ้าน อาคารจัดแสดงเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างแสดงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเป็นมาในอดีตของท้องถิ่นนี้ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์

จนถึงช่วงลังกาสุกะ ช่วงปัตตานีดารุสลาม รวมถึงเรื่องราวของขุนละหาร และบุคคลสำคัญต่างๆ ในชุมชน ส่วนของชั้นบนแบ่งออกเป็น 6 ห้อง ได้แก่
ห้องที่ 1 เป็นห้องภูมิหลัง จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ของลังกาสุกะ และเป็นห้องสมุด
ห้องที่ 2 เป็นห้องเกี่ยวกับเครื่องใช้ จัดแสดงผ้าเก่า เครื่องทองเหลือง
ห้องที่ 3 เป็นห้องพิธีกรรม แสดงพิธีกรรมต่างๆ ทั้งการเข้าสุนัต โต๊ะบีแด หมอตำแย ขบวนแห่นกในสมัยก่อน
ห้องที่ 4 เป็นห้องสายน้ำ แสดงเรื่องราวการออกทะเลในอดีต
ห้องที่ 5 เป็นห้องศาสตราวุธ มีการจัดแสดงเกี่ยวกับดาบพระราชทานของขุนละหาร เมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 พระราชทาน เช่น กริช ดาบ มีด ต่างๆ
ห้องที่ 6 เป็นห้องนันทนาการ จัดแสดงเกี่ยวกับที่ดักนกคุ่มสมัยก่อน งานแกะสลักเกี่ยวกับย่านลิเภา เป็นต้นและนอกจากนี้บริเวณชั้น 2 ยังจัดแสดงว่าวที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นโดยได้จัดทำขึ้นตามแบบของเรื่องเล่าเกี่ยวกับลักษณะของว่าวโบราณนี้ในอดีต พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 12 ห่างจากตัวเมืองนราธิวาสไปประมาณ 13 กิโลเมตร เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 9.00-16.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม แต่ยินดีรับบริจาคเพื่อเป็นการบำรุงพิพิธภัณฑ์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand