พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ เขตบางกอกน้อย

เรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นบางกอกน้อย ผ่านพิพิธภัณฑ์เขตบางกอกน้อย หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นพื้นที่ 4 เขตนำร่อง ริเริ่มขึ้นเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  ศิลปะและภูมิปัญญา โดยปัจจุบันใช้พื้นที่อาคารของโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 เป็นที่ตั้ง ภายในจัดแสดงนิทรรศการภาพการเติบโตของชุมชนตามแนวลำน้ำ เจ้าพระยาสายใหม่ได้สวยสมจริง ดั่งชื่อปรากฏในกฎหมายอาชญาหลวงว่า “ทณบุรีศรีมหาสมุทร” รวมทั้งมีการเล่าเรื่องสภาพทางกายภาพของผืนแผ่นดินในสมัยก่อน ประวัติความเป็นมาของบางกอก และยังจัดแสดงสถานที่น่าสนใจต่างๆ ในเขต เช่น สถานีรถไฟบางกอกน้อย โรงพยาบาลศิริราช กรมอู่ทหารเรือ รวมถึงบุคคลสำคัญของบางกอกน้อย คือ โต พรหมรังสี ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของประชาชน โดยทั่วไปอย่างมาก และยังจัดแสดงเหตุการณ์กู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นจึงเกิดการอพยพที่อยู่เพื่อมาตั้งถิ่นฐานของกรุงธนบุรี ซึ่งล้วนแต่เป็นประวัติศาสตร์อันน่าจดจำ เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีภาพถ่ายรูปทรงจำลองทั้งขนาดเล็กและใหญ่ เหมาะสมกับแต่ละเรื่องที่ต้องการ เล่าถึงอีกด้วย

ปลายฝนต้นหนาวระวังสุขภาพ

อธิบดีกรมการแพทย์ห่วงใยสุขภาพประชาชนช่วงปลายฝนต้นหนาว เตือนกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุ เสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจ แนะวิธีปฏิบัติตัวเพื่อรับมือกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูหนาวมีทั้งฝนตก บางช่วงอากาศหนาวเย็นอาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยโรคที่มาพร้อมกับช่วงเวลานี้ที่สามารถพบบ่อย คือ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด หรือหลอดลมอักเสบ โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม  มีสาเหตุมาจากรับเชื้อไวรัส

แนะผู้ขับขี่เดินทางช่วงปีใหม่

ส่วนยาอื่นๆ จะเป็นยาพื้นฐานที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน อาทิ พาราเซตามอนลดไข้ ยาแก้แพ้ ซึ่งสามารถลดน้ำมูก และใช้แก้คันได้ด้วย ยาลดกรดชนิดน้ำซึ่งออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าชนิดเม็ด ผงเกลือแร่ ผงถ่านกรณีท้องเสีย ยาแก้เมารถ ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อและอุปกรณณ์ทำแผน กรณีต้องขับรถเอง หากมีการใช้ยาในระหว่างนั้นต้องศึกษาก่อนว่า ยาที่รับประทานมีตัวใดที่ออกฤทธิ์ทำให้มีอาการง่วงนอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทยาลดน้ำมูกยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อ หรือยาในกลุ่มแก้ปวดไมแกรน ยาคลายกังวลบางชนิด ยากลุ่มนี้ทำให้ง่วงนอน เป็นผลให้ความสามารถในการตัดสินใจช้าลง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ กรณีไม่สามารถเลี่ยงได้ ควรจอดนอนพักจนหายง่วงแล้วจึงขับต่อไป สำคัญที่สุดควรมีเบอร์โทรศัพท์ของแพทย์หรือพยาบาลที่ฝากครรภ์ไปด้วยถ้ามีปัญหาจะได้โทรปรึกษา หากมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ ให้เข้าพบแพทย์ที่สถานพยาบาลในพื้นที่นั้นๆ ทันที /ขอบคุณ สสส ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ซึ่งจะมีวันหยุดยาว ดังนั้นการเตรียมยาในระหว่างเดินทางไม่ว่าจะเดินทางในประเทศ หรือต่างประเทศสำคัญที่สุดอันดับแรกคือ การเตรียมยาสำหรับผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่จะมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว ซึ่งยาของผู้สูงอายุจะมียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ จึงควรเตรียมยาในปริมาณเท่ากับวันที่เดินทางหรือสำรองเพิ่ม 3-5 วัน และควรติดชื่อยาไปด้วยเพราะหากยาตกหล่น สูญหาย สามารถซื้อยาตัวเดิมหรือเข้าโรงพยาบาลแจ้งแพทย์ได้ว่าใช้ยาอะไร

เดินหน้าดูแลคนไทย 5 กลุ่มวัย

สปสช.เผย งบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคปี 60 จัดสรรงบ 301.88 บาทต่ประชากร ดูแลคนไทยทุกสิทธิ 65.5 ล้านคน ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มวัยทั่วประเทศ นพ.ชูชัย ศรชำนิ รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ บอร์ด สปสช.จึงอนุมัติการจัดสรรงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนับตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยปีงบประมาณ 2560 บอร์ด สปสช. จัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวเป็นค่าใช้จ่ายจัดบริการสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนไทยทุกคนอย่างต่อเนื่อง 301.88 บาท ต่อประชากรไทยทุกคน จำนวน 65.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 175 บาทต่อประชากร